Lista acte prezentare examen

Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:

 • Fişa de şcolarizare – se completează şi se dă gratuit de la şcoală;
 • Fişa deţinătorului permisului de conducere – se completează şi se dă gratuit de la şcoală;
 • Carnetul elevului – se completează şi se dă gratuit de la şcoală;
 • Fişa medicală tip conducători auto – formularul se da gratuit de la şcoală;
 • Avizul psihologic – testarea psihologică se poate efectua la şcoală;
 • Poza tip permis nou;
 • Copie act identitate;
 • Cerere de prezentare la examen în vederea obţinerii „permisului de conducere”;
 • Cazier judiciar – se obţine de la secţia de poliţie de unde aparţine cursantul;
 • Chitanţă CEC taxă examen auto – valoarea se va afla de la sediul şcolii;
 • Chitanţă Poştă taxa permis conducere – valoarea se va afla de la sediul şcolii;
 • Pentru cursanţii care dau examen în alte oraşe se va adăuga la dosar autorizaţia şcolii faţă-verso şi atestatul instructorului;
 • Pentru cursanţii de alte cetăţenii care au Legitimaţie de şedere provizorie în România, vizată la zi, trebuie adăugată o copie de pe această legitimaţie.