Conditii de inscriere

Vârsta la care se pot începe cursurile Scolii de soferi Gabriel categoria B în vederea obţinerii permisului de conducere este de 18 ani. Cursantul se poate înscrie la aceste cursuri cu 15 zile înainte de a împlini această vârstă, începe cu orele de teorie şi poate susţine examen după 15 zile de la împlinirea vârstei de 18 ani.

La înscriere, pentru categoria B, cursantul trebuie să prezinte un act de identitate şi să achite prima rată minimă obligatorie de 200 lei (această rată poate avea orice valoare dar nu poate fi mai mică de 200 lei).

Cazierul celui care doreşte să efectueze cursurile Scolii de soferi nu trebuie să aibă condamnări pentru vreuna din infracţiunile la regimul circulaţiei pe drumurile publice, omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj cu violenţă, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice.

Cursantul trebuie să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic(atestat prin fisa medicala si avizul psihologic). Aceste documente însoţite de cazierul judiciar trebuiesc depuse la sediul Scolii de soferi Gabriel categoria B pana cel târziu la începerea cursului.